Ratkaisu osaajapulaan

Rekrytoivat koulutusohjelmat

Evium Oy suunnittelee ja tuottaa rekrytoivia koulutusohjelmia joiden avulla asiakkaamme löytävät yritykseensä uusia osaavia työntekijöitä ja asiantuntijoita. Koulutusohjelman päämäärä ja fokus on löytää ja kouluttaa yrityksille osaajia jotka tulevat joko paikkaamaan resurssivajetta tai rakentamaan uutta kasvua. 

Rekrytoivaan koulutusohjelmaan soveltuvat uusia osaajia tarvitsevat yritykset. Ensimmäisessä vaiheessa työntekijää hakeva yritys ja Evium keskustelevat mahdollisuudesta osallistua rekrytoivaan koulutusohjelmaan. Samalla selvitetään haluttujen asiantuntijoiden ja osaajien profiilia ja saatavuutta sekä valmistellaan jo rekrytointiprosessia. Uusia osaajia hakeva yritys voi hakea kerralla useampaa työntekijää rekrytoivan koulutusohjelman avulla.

Evium kouluttaa liiketoiminnan kehittämisen ja myynnin asiantuntijoita, IT-asiantuntijoita, teknologiaosaajia ja digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen tulevia ammattilaisia. Lisäksi tarjoamme
monitoimialaisen koulutusohjelman erilaisiin assistentin ja sihteerin tehtäviin.

Löydämme oikeasti sopivat henkilöt yrityksellesi

Valitsemme asiakkaillemme ne kaikkein parhaiten sopivimmat henkilöt, aina. RekryKoulutuksen alussa Evium laatii tarvittavat ilmoitukset ja julkaisee ne monikanavaisesti. Hakuajan umpeuduttua käymme koulutusohjelmaan hakijoiden kanssa selkeän 3-vaiheisen hakuprosessin johon kuuluu hakemuksen ja haastattelun lisäksi soveltuvuuden arviointi. Tämä antaa meille kouluttajina selkeän kuvan hakijan halukkuudesta oppia uutta ja työskennellä juuri asiakkaamme yrityksessä. Lisäksi palautteen antaminen ja henkilökohtainen kohtelu tukevat positiivista kuvaa asiakkaamme yrityksen ilmeestä, arvomaailmasta ja brändistä.

Koulutusohjelmamme ovat tarkkaan suunniteltuja ja haluttuja

Asiakkaamme tarvitsevat asiantuntijuutta, motivoituneita tekijöitä ja nykyaikaisilla taidoilla varustettuja osaajia. Koulutusohjelmien keskiössä dynamoina toimivat digitaalisuus, ratkaisukeskeisyys, vastuu ja nykyaikaisen työskentelyn vaatimukset.

Koulutusohjelma rakennetaan vastaamaan uusia tekijöitä hakevan yrityksen tarvetta ja toimialaa. Rekrytoivan koulutusohjelman pituus on noin 2-3 kuukautta. Koulutukseen sisältyy sekä koulutusjakso että työssäoppimisen jakso. 

Koulutusohjelmassa huomioidaan koulutettavien uusien työntekijöiden aikaisempi kokemus ja osaamisen taso sekä motivaatiotekijät, jotta osallistuvat henkilöt saavat itselleen mahdollisimman paljon tarpeellista uutta tietoa ja taitoa.

Onnistumme koska osaamme

Koulutusohjelmamme ovat haluttuja koska pystymme suunnitelemaan ja toteuttamaan asiakkaidemme tarpeita vastaavia nykyaikaisia koulutusohjelmia tehokkaasti. 

Rekrytoiva koulutusohjelma on laadukas ja tehokas tapa löytää hyvä ja taitava uusi tekijä yritykseen. Kustannustehokkuus on erittäin korkea ja vaikuttaa osaltaan suoraan siihen että kysyntä Evium Oy:n koulutusohjelmille on kovaa.

Lataa /  tästä lisätietoa alkavista koulutusohjelmista ja kustannuksista.

 1. Yrityskartoitus

Rekrytoivaan koulutusohjelmaan soveltuvat uusia osaajia tarvitsevat yritykset. Ensimmäisessä vaiheessa työntekijää hakeva yritys ja Evium keskustelevat mahdollisuudesta osallistua rekrytoivaan koulutusohjelmaan. Samalla selvitetään haluttujen asiantuntijoiden ja osaajien profiilia ja saatavuutta sekä valmistellaan seuraavaa vaihetta eli rekrytointiprosessia.

Uusia osaajia hakeva yritys voi hakea kerralla useampaa työntekijää rekrytoivan koulutusohjelman avulla.

2. Rekrytointiprosessi

Uusia työntekijöitä haetaan koulutukseen Eviumin toimesta. Evium luo ilmoitukset, julkaisee ne monikanavaisesti ja haastattelee hakijat. Työntekijää hakeva yritys ja Evium valitsevat yhdessä koulutettavat uudet työntekijät. Rekrytointiprosessissa on mukana TE-palvelut ja Evium kommunikoi TE-palveluiden kanssa koulutusohjelman etenemisestä.

Osana Eviumin rekrytointiprosessia suoritetaan osallistuville soveltuvuuden ja osaamisen arviointeja. Evium käyttää arvioinneissaan yksinoikeudella Suomessa huipputyökaluja (Hill Management) varmistaakseen rekrytoitavan henkilön sopivuuden.

3. Koulutus ja työssaoppiminen

toimialaa. Rekrytoivan koulutusohjelman pituus on noin 2-3 kuukautta. Koulutukseen sisältyy sekä koulutusjakso että työssäoppimisen jakso. Koulutusjakso toteutetaan Eviumin toimesta usein Eviumin tiloissa ja työssäoppiminen tapahtuu suurimmalta osin tulevan työnantajan tiloissa. Näiden jaksojen aikataulutus suunnitellaan erikseen osallistuvan yrityksen kanssa ennen koulutuksen alkua.

Koulutusohjelmassa huomioidaan aina myös koulutettavien uusien työntekijöiden aikaisempi kokemus ja osaamisen taso, jotta osallistuvat henkilöt saavat mahdollisimman paljon tarpeellista itselleen uutta tietoa ja taitoa.

4. Työsopimus

Rekrytoivaan koulutusohjelmaan osallistuva rekrytoiva yritys ja koulutusohjelmaan osallistuva rekrytoitava henkilö solmivat työsopimuksen koulutusohjelman päätteeksi.

Normaali käytäntö on että työsopimus alkaa 4-6 kuukauden koeajalla. Evium on mukana tarvittaessa helpottamassa työsopimusasioissa ja neuvottelussa.

Uutta työntekijää etsimässä

Mistä löytää se kuuluisa hyvä tyyppi?

 

Miten löytää uusia asiantuntijoita tai osaajia yritykseen kun tuntuu että osaajia ei oikein ole tai rekrytointi on vaikeaa ja kallista? Osaajapula ja kiristyvä kilpailu osaavista ammattilaisista hankaloittavat rekrytointeja. Eviumin kokeneet ammattilaiset auttavat löytämään sinun yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Kokosimme tärkeimmät faktat rekrytoivista koulutusohjelmista, hinnoittelusta ja prosessin etenemisestä esitteeseen, jonka voit ladata ja tallentaa alta.