Myynti

Liiketoiminnan harjoittaminen on murroksessa, sen tietävät kaikki. Yritysten pitää ymmärtää digitaalisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Samaan aikaan kun sähköiset kanavat antavat ostajille ja mahdollisille asiakkaille arvokasta tietoa, nousee mm. itse myyntityö ihan uuteen arvoon. Uudessa ajassa pitää osata hyödyntää uusia työkaluja ja samalla olla empaattinen, tunneälykäs sekä inhimillinen.

Toimiva myynti perustuu aitoon auttamiseen ja luottamukseen. Jokainen B2B-asiakassuhde on ihmissuhde ja sellaisella latauksella sitä tulee käsitellä. Tämä vaatii johtamiselta aika paljon. Pitää osata muokata omaa yrityskulttuuria, valita oikeat resurssit tekemään oikeita toimenpiteitä sekä olla rohkeasti mahdollistamassa menestyksekästä työtä tiimin kanssa.

Eviumille myynti on kuningaslaji ja sitä intohimoisesti tekevät ihmiset ovat mielestämme organisaatioidensa dynamoja ja liiketoiminnan mahdollistajia.

Haluamme olla auttamassa myyjiä, myynnin johtajia sekä yritysjohtajia tekemään hienoa työtään paremmin. Samalla kuulutamme kirkkain silmin, että kyllä suomalaiset osaavat myydä ja myyntiä arvostetaan!

Myyntitoimenpiteet

  • Liidiharavointi ja liidihankinta
  • Kontaktoinnit ja tapaamisten sopiminen

Kehittäminen

  • Myynnin tilannekartoitus
  • Asiakaskanavien valinta ja valjastaminen
  • Asiakasvalinta, tarina ja strategia

Valmennukset

  • Kontaktoinnin valmistelu ja tapaamisten sopiminen
  • Asiakastapaamiset
  • Myynnin johtaminen
  • Henkilökohtainen mentorointi
  • Tunneäly myyntityössä