Kansainvälistyminen

Etu » Kansainvälistyminen

Evium Oy:n tiimin jäsenet ovat olleet mukana PK-yritysten kansainvälistymisessä noin 20 vuotta. Kansainvälistymisen askeleet kulkevat usein hyvin samalla tavalla mutta poikkeuksiakin on olemassa. Digitaaliseksi rakennetut palvelut ovat syntyessään periaatteessa kansainvälisiä kun taas palvelu/tuote -kokonaisuuksia tarjoavat yritykset pitää kansainvälistää.

Kun kansainvälistyminen käy mielessä ja se alkaa kiinnostaa niin ensimmäisenä on syytä tietää minkälaisia kansainvälistymisen tukia ja rahoituksia on saatavilla ja miten niiden piiriin hakeudutaan. Tämän jälkeen suunnitellaan konkreettisia toimenpiteitä.

 

Evium Oy:n kansainvälistymisen palvelussa kyse on seuraavista asioista:

  1. Selvitetään kansainvälistymisen tuet ja rahoitukset
  2. Halutun kohdemaan markkinakartoitus ja markkinatutkimus
  3. Onko palvelu/tuote sopiva halutulle kohdemarkkinalle? Miten siitä saadaan sopiva?
  4. Miten kerromme arvosta ja hyödystä kohdemaassa? Minkälainen tarinan tulee olla?

 

Sopimusasiat ja dokumentit

  1. Mitä markkinointimateriaalia kannattaa kääntää kohdemaan kielelle, missä vaiheessa ja miten?
  2. Miten hinnoittelen kohdemaassa ja kohdemarkkinalla?
  3. Pilottiasiakas - ja asiakashankinta
  4. Verkoston rakentaminen ja jälleenmyyjien etsintä