Soveltuvuusarvioinnit

Etu » Node » Soveltuvuusarvioinnit

Näe ja ymmärrä työntekijöidesi potentiaali Eviumin soveltuvuuden arvioinnilla

Kenet pitäisi palkata tai sijoittaa organisaatiossa uudelleen ja miksi? Näihin kysymyksiin on joskus vaikea löytää oikeaa vastausta. Osaaminen, persoona, käytös, tiimiin sopeutuminen ovat tärkeitä arvioitavia asioita kuten myös kiinnostuksen kohteet, ongelmanratkaisukyky, suoriutumiskyky ja keskittymiskyky. Työntekijän profiilin sopivuus haluttuun tehtävään ja organisaatiokulttuuriin ovat siis monien asioiden summa.

Eviumin soveltuvuuden arviointi ottaa huomioon kattavasti merkitsevät seikat jotta lopputulos rekrytoinnissa tai työtehtävien muutoksessa on paras mahdollinen.

Tutustu asiakascaseen: Soveltuvuuden arviointia Anders Innovationsilla

 

Mikä tekee Eviumin soveltuvuuden arvioinnista toimivan?

 • Kattava 6 moduulin testaus
 • Kehitetty tutkimuksen ja tieteen lähtökohdista
 • Monikäyttöinen eri tilanteissa
 • Jatkuva kehitys takaa nykyaikaisuuden
 • Kustannustehokas ja nopea
 • Palvelu saatavilla 30 eri kielellä
 • Online-testaus mahdollistaa käytön missä tahansa
 • Selkeät raportit ja tulokset
 • Arviointeja tekevät vain koulutetut asiantuntijat

 


Kattava 6 moduulin testaus

Henkilökohtainen kyvykkyys ja potentiaali on laaja käsite - tämä pitää paikkansa myös työhön liittyvissä asioissa. Eviumin soveltuvuuden arviointi (The HILL Competence Analysis©) ottaa huomioon mm. seuraavia tärkeitä seikkoja 6 eri moduulin sisällä:

 1. Persoonallisuus
 2. Kykyprofiili
 3. Kiinnostuksen kohteiden profiili
 4. Suoriutuminen ja keskittymiskyky 
 5. Myynnin strategia ja osaaminen
 6. Yrityksen ja organisaation johtamisen kyky

 

1. Persoonallisuus
Selvitä sopiiko kandidaatin persoonallisuus oikeasti haettuun työtehtävään ja organisaatioosi.
Saat kuvauksen joka pohjaa 12 persoonallisuuden tasoon. Esimerkkeinä saat vastauksia paineensietokyvystä, konfliktien ratkaisemisesta ja kommunikaatiotyylistä.
Henkilökohtaiset persoonallisuuden ominaispiirteet analysoidaan erikseen riippuen tarpeestasi ja näin saat lisää tärkeätä tietoa arviointia suorittavasta henkilöstä.

2. Kykyprofiili
Saat yksityiskohtaista tietoa kandidaatin älyllisistä vahvuuksista ja heikkouksista.
Peruskyvykkyydet arvioidaan jokaiselta jonka jälkeen testi vie monimutkaisempien ongelmien äärelle. Kykyjä testattaessa käytetään eri moduuleja riippuen millä ns. ammatillisella tasolla liikutaan. 
Saat tärkeää tietoa henkilön tavasta ajatella, loogisesta päättelykyvystä ja yleisestä kiinnostuksesta asioita kohtaan. 

3. Kiinnostuksen kohteiden profiili
Kiinnostuksen kohteiden profiili kerää tiedon henkilökohtaisista kiinnostuksen kohteista. Tärkeinä elementteinä profiilissa ovat henkilön toiveet työympäristön osalta ja ammatillisen viitekehyksen kuva sekä henkilön työhön liittyvät tavoitteet.

4. Suoriutuminen ja keskittymiskyky
Varmista että valitset yritykseesi henkilöitä, jotka ovat vahvoja ja pystyvät keskittymään tiukassakin paikassa.
Suoriutumisen ja keskittymiskyvyn osio kerää numeerisen ja laadullisen tiedon työn suorittamisesta, työskentelytyylistä ja näiden vaihtelusta. Saat selville siis nopeuden, tyylin ja tarkkuuden.

5. Myynnin strategia ja osaaminen
Myynnin osio arvioinnissa on uniikki ja yhtä tarkkaa kuvaa henkilön myynnin tekemisestä on hyvin vaikea saada lyhyessä ajassa. Tulokset kertovat henkilön haluamasta myynnin strategiasta ja suoraan vahvuuksista ja heikkouksista myös myyntiprosessin eri vaiheiden osalta. Tulkinta on nopea ja helppo kun etsitään erilaisia myyntihenkilöitä tai myynnin kehittäjiä ja johtajia.

6. Yrityksen ja organisaation johtamisen kyky
Selvitä kenellä on sinun yrityksellesi sopivin johtamisen tyyli ja paras johtamisen strategia. Johtamisen kyvyn analyysi selvittää johtamiseen liittyviä henkilön valintoja erilaisissa johdon ongelmatilanteissa.
Kovat ja pehmeät johtamisen arvot arvioidaan erikseen kolmella (3) eri tasolla jotka ovat itsensä johtaminen, johtajan ominaisuudet ja yrittäjähenkisyys. Tuloksena saadaan perustaso ja tieto siitä ketkä ovat potentiaalisia johtamaan ja myös siitä minkälaisia kykyjä tuleville johtajille olisi hyvä saada koulutettua.