Rekrykoulutus - timanttia vai kuraa?

Etu » Blogi » Rekrykoulutus - timanttia vai kuraa?

Näkökulma rekrytoivista koulutusohjelmista

Kerrataan ensin mikä tämä RekryKoulutus on eli Rekrytoiva koulutusohjelma on ELY:n rahoittama toimintamalli, jonka tarkoituksena on kouluttaa yrityksille uusia osaajia ja löytää motivoituneille henkilöille uusia sopivia työpaikkoja. 

ELY (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) rahoittaa siis sitä että työnantaja voi kouluttaa ja palkata itselleen uutta osaamista. Tuki ei ole pieni vaan ELY maksaa tällaisesta RekryKoulutuksesta 70% siitä koituvista kustannuksista. Keskimäärin yhden henkilön kouluttaminen rekrytointeineen maksaa uuden työntekijän palkkaavalle yritykselle vain noin 750 EUR / kuukausi / työntekijä. 

No….olen kuullut että jotkut RekryKoulutuksiin osallistuneet henkilöt pitävät tällaista tapaa työllistyä jotenkin huonona tai rasittavana. Tähän voi olla syynä se että koulutus on oikeasti ollut huono tai sitten kommunikaatio ei ole ollut selkeää. RekryKoulutus kun antaa oikein toteutettuna osallistuvalle työllistyvälle henkilölle lyhyessä ajassa erinomaiset nykyaikaiset tiedot ja taidot joilla menestyä sen uuden työnantajan palveluksessa.

Sitten... olen kuullut myös tarinoita siitä miten työnantaja ei ole ollut tyytyväinen RekryKoulutuksen lopputulemaan. Tämä voi johtua siitä että koko koulutusta ei ole markkinoitu, suunniteltu ja toteutettu sillä hetkellä laadukkaasti. Toinen vaihtoehto on että kouluttava taho ja työnantaja eivät ole asettaneet yhteisiä selkeitä tavoitteita ennen koulutuksen alkua ja näin ollen ollaan lopputulokseen petytty.

Timanttia vai kuraa… tiedän että TIMANTTIA sekä työnantajalle että työnhakijalle. Oikein ja laadukkaasti toteutettuna RekryKoulutus on tehokas ja hyvä tapa yritykselle löytää motivoituneita työntekijöitä. Yhtä lailla se on erinomainen tapa työnhakijalle oppia nopeasti uutta ja päästä ohituskaistaa kiihdyttäen kiinni kasvuyritysten toimintaan.