Anders Innovations

Etu » Anders Innovations

Ammattimaisesti toteutettu soveltuvuusarviointi osana rekrytointiprosessia varmistaa, että oikeat henkilöt saadaan oikeisiin tehtäviin

"Anders Innovations on vahvaa kasvua tekevä 50 hengen teknologia- ja ohjelmistoyritys. Turkulaislähtöisellä yrityksellä on nykyään toimipisteet Turun lisäksi Helsingissä ja Vancouverissa.

Anders on erikoistunut erilaisten avoimen lähdekoodin päälle rakennettavien digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä palveluiden ylläpitoon. Yritys tarjoaa monipuolisia ratkaisuja ja osaamista eri kokoisten yritysten ja julkisen hallinnon tarpeisiin.”

 


 

 

juha reini anders innovations

Evium Oy ja Anders Innovations Oy aloittivat yhteistyön kun myynti- ja markkinointijohtaja Juha Reini otti yhteyttä ja pyysi tietoa Eviumin soveltuvuuden arvioinnin prosessista. 

Anders Innovations oli löytänyt rekrytointiprosessissaan hyvän ja tehtävään sekä organisaatioon sopivan henkilön. He halusivat kuitenkin vielä varmistaa että heidän omat ajatuksensa ovat osuneet oikeaan. Evium pääsi mukaan tähän prosessiin.

"Evium pystyi vastaamaan meidän nopean aikataulun tarpeeseen heti ja olimme tyytyväisiä siihen että arviointi oli hyvin kohdistettu myynnin kehittämisen tehtäviin” - Juha Reini, Anders Innovations

Eviumin koulutettu asiantuntija tapasi arviointiin osallistuvan henkilön kasvotusten ensin arviointiin kuuluvan haastattelun merkeissä, jonka jälkeen henkilö suoritti itse testiosion omalla koneellaan selaimen kautta. Tämän jälkeen Eviumin asiantuntija kävi tulokset heti läpi sekä Anders Innovationin että osallistuneen henkilön kanssa. Lopuksi Anders Innovation sai tuloksista tarkemman raportin Eviumin asiantuntijan suositusten kera.

"Työkalut joita käytämme ovat kansainvälistä huippua ja prosessimme tarkka sekä kohdennettavissa tiettyihin toimenkuviin. Arvioinnissa otamme aina siihen osallistuvan henkilön huomioon ja käymme henkilökohtaisesti myös hänen kanssaan arvioinnin tulokset ja merkitykset läpi.” - Jukka Vesala, Evium 

"Saimme Eviumilta juuri sitä mitä tilasimme eli selkeän kuvan löytämämme henkilön soveltuvuudesta liiketoimintamme tärkeäksi uudeksi palaksi” - Juha Reini, Anders Innovations